Formularz On-Line - Lista Mienia Przesiedlenia z USA do Polski

Wypełnij poniższy formularz i wygeneruj gotowy dokument PDF z listą Mienia Przesiedlenia. Możesz dodawać pozycje poprzez wciśnięcie zielonego znaku "plus" lub usuwać zbędne wiersze wciskając przycisk "minus" przy niechcianym wierszu.


Miejscowość: , dn. 30.07.2021r.
Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Nr dowodu osobistego lub paszportu:
Nr NIP:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Adres USA Adres PL
Address: Miejscowość:
City: Adres:
Zip code: Kod pocztowy:
State: Poczta:


» LISTA MIENIA PRZESIEDLENIA

Lp Nazwa mienia przesiedlenia Ilość Wartość w USD
1
Razem: 0 0,00 $
- Dodaj kolejną pozycję

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 KK oświadczam, że listę sporządzono na podstawie Rozporządzenia Rady EWG nr 1186/09 z dnia 16 listopada 2009r ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

Listę zakończono na pozycji 1. W/w rzeczy (mienie) stanowią moją własność i służyły mi podczas pobytu za granicą przez okres co najmniej 6 miesięcy. Mój pobyt za granicą trwał (był) minimum rok w terminie od do Jednocześnie oświadczam, że nie korzystałem ze zwolnienia z należności celnych i podatkowych w myśl w/w Rozporządzenia.Oświadczam ,że przesyłka nie zawiera przedmiotów wyprodukowanych przed 1945 rokiem, broni ani narkotyków.

Czytelny podpis………………………………………………………….

Copyright © 2014 | paczkidoeuropy.com